OTEPLOVÁNÍ KLIMATU OHROŽUJE ZDRAVÍ ZVÍŘAT

CHRAŇME JE SVÝMI ZNALOSTMI.

 PROBLÉM 

PARAZITÉ, ONEMOCNĚNÍ A STOUPAJÍCÍ TEPLOTY

Stoupající teploty, častější cestování s domácími mazlíčky a zavlékání invazivních druhů přenašečů – to všechno má vliv na dynamiku výskytu parazitů i onemocnění. Neustále se měnící podmínky představují pro zdraví domácích mazlíčků vážné riziko, které je potřeba urychleně řešit.

Abychom zajistili bezpečnost našich mazlíčků i celých komunit před nastupujícími hrozbami, zvolit zaujmout nový přístup založený na nepřetržité ochraně proti parazitům, zvyšování informovanosti a vědeckém výzkumu.

Zdroj ilustrace: ScientiHc Visualization Studio NASA

Parazité jsou aktivní po větší část roku nebo celoročně a šíří se do nových oblastí.

Řada z nich zároveň šíří nebezpečné infekce, z nichž některé jsou přenosné i na člověka.

Situace se mění každým dnem: Má-li být celoroční ochrana proti parazitům na místní úrovni úspěšná, musíme se zaměřit na další výzkum a na získávání aktuálních dat.

 APLIKACE TICKIT 

URČUJTE KLÍŠŤATA A POMÁHEJTE VĚDCŮM PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE TICKIT

Navzdory přibývajícím důkazům o nárůstu teplot nám stále chybí aktuální údaje, které by veterinární komunitě umožnily rychle reagovat a přijmout ochranná opatření.


Vaše role je zásadní: Prostřednictvím aplikace vyfotografujte nalezené klíště (nebo fotografii do aplikace nahrajte) a umělá inteligence určí jeho rod.


Připojte se k tisícům veterinářů z celé Evropy a pomozte nám shromažďovat vědecké důkazy o parazitech, které umožní sledovat rozšíření klíšťat a jejich sezónní aktivitu. Využijte příležitost podílet se na řešení výzev spojených s oteplováním klimatu.

BUĎTE V OBRAZE

OTEPLOVÁNÍ KLIMATU SI ŽÁDÁ ZMĚNU PŘÍSTUPU

Životní prostředí se mění a s ním se mění i výskyt parazitů a nemocí, které přenášejí. Rizika, na která jsme dosud ani nepomysleli, možná už číhají za rohem. Zajímá vás, jak zvyšování teplot přispívá k šíření nemocí? Získejte aktuální informace a nabídněte svým klientům odpovědi, kterým mohou důvěřovat.

With seasonal change come new paradigms

SEZNAMTE SE S NAŠIMI ODBORNÍKY

ODBORNÍCI VYSVĚTLUJÍ

Společně s 21 odborníky z celé Evropy se zabýváme otázkou, jak oteplování klimatu ohrožuje zdraví zvířat.


V týmu #ProtectOurFutureToo najdete přední světové parazitology a experty na onemocnění přenášená parazity a na chování zvířat, a dále odborníky odborníky zabývající se konceptem One Health (Jedno zdraví).

At cutting edge

 O NÁS  

CO JE #PROTECTOURFUTURETOO?

Výzvy spojené se stoupajícími teplotami nás přiměly k vytvoření týmu veterinářů, vědců a odborníků z veterinární komunity. Ve spolupráci s nimi hledáme nové přístupy a vyvíjíme strategie a technologie, které nám umožní chránit jak domácí mazlíčky, tak i celé komunity.

#ProtectOurFutureToo
tickit app

CO JE TO ZA KLÍŠTĚ?

Identifikujte jednotlivé druhy klíšťat a pomozte vědcům monitorovat jejich výskyt a aktivitu.