PROTECT OUR FUTURE TOO

About #ProtectOur FutureToo

NOVÁ VÝZVA PRE ZDRAVIE ĽUDÍ
A ZVIERAT

Bez dostatočných aktuálnych informácií nemusia byť zdravotnícke zariadenia pripravené prijať opatrenia proti rizikám, ktoré do ich regiónov prináša zvyšovanie teplôt, vrátane ochorení prenášaných parazitmi.


Bezpečnosť našich domácich maznáčikov a našich komunít zaručuje najmä celoročná ochrana pred parazitmi. Aby sme však neboli novými hrozbami zaskočení a vedeli na ne účinne reagovať, musíme byť ostražití
a na tieto riziká a hrozby upozorňovať aj majiteľov zvierat:

Výskyt parazitov sa rozširuje na ďalšie územia a predlžuje sa aj obdobie ich aktivity.

S infekciami, ktoré prenášajú, sa tak stretávame čoraz častejšie
a vo väčších častiach sveta.

Mnohé zdravotnícke zariadenia nie sú pripravené na zabezpečenie celoročnej prevencie, diagnostiky a liečby, ktorá s infekciami súvisí.

Situácia sa zo dňa na deň mení: Ak chceme byť schopní na lokálnej úrovni liečiť nové nákazy prostredníctvom celoročnej antiparazitárnej ochrany, potrebujeme aktuálne informácie
a pokračovanie výskumu. Za pomoci aplikácie Tickit sa môžete zapojiť do zberu dát a prispieť tak k riešeniu tohto naliehavého problému.

NAŠE POSLANIE

Naším poslaním je šíriť osvetu o hrozbách, ktoré predstavujú zvyšujúce sa teploty pre zdravie zvierat.

Vytvorili sme tím veterinárov, vedcov a odborníkov, aby nám pomohli sformulovať nové prístupy, akým je napríklad potreba celoročnej ochrany pred parazitmi, a vypracovať stratégie zamerané na lepšiu starostlivosť
o domácich miláčikov a čeliť tak novým rizikám.

Základnými hodnotami spoločnosti MSD Animal Health sú zodpovednosť, inovácie a vedecké poznatky. V úsilí o ochranu zvierat, ľudí a komunít nás vedie hlboký záväzok voči spoločnosti, životnému prostrediu a zdraviu.

OUR MISSION

ZOZNÁMTE SA S NAŠIMI ODBORNÍKMI

Spolu s dvadsaťjeden odborníkmi z celej Európy sa zaoberáme otázkou, ako otepľovanie ohrozujú zdravie zvierat.


V tíme #ProtectOurFutureToo nájdete popredných svetových parazitológov a expertov na ochorenia prenášané parazitmi, odborníkov na správanie zvierat a koncepciu One Health (Jedno zdravie).

At cutting edge
tickit app

ČO JE TO ZA KLIEŠŤA?

Identifikujte jednotlivé druhy kliešťov a pomôžte vedcom monitorovať ich výskyt a aktivitu.