ODBORNÍCI VYSVETĽUJÚ

the experts

OPÝTALI SME SA ODBORNÍKOV NA SÚVISLOSTI

Aby sme lepšie pochopili, ako čoraz vyššie teploty ovzdušia ohrozujú zdravie zvierat, oslovili sme 21 popredných európskych odborníkov na parazity a ochorenia, ktoré prenášajú, expertov na správanie zvierat a na koncepciu Jedno zdravie.

VYJADRENIA ODBORNÍKOV

PROF. ŁUKASZ ADASZEK

Fakulta veterinárneho lekárstva univerzity v Lubline

„Ochorenia prenášané vektormi prestávajú byť vzhľadom na celoročnú aktivitu kliešťov sezónnym problémom, a preto s nimi musíme počítať po celý rok. Zvyšujúce sa teploty a presuny zvierat na väčšie vzdialenosti sú dôvodom rastúceho počtu prípadov týchto ochorení. Cestovanie
so zvieratami a ich preprava napomáhajú šíreniu patogénov, ktoré sa vďaka teplejšiemu počasiu
v novom prostredí lepšie etablujú.“

Rozhovor

ZOSTAŇTE V OBRAZE

PRISPEJTE K RIEŠENIU NOVÝCH PROBLÉMOV

Ak chceme čeliť rizikám spojeným so zvyšovaním teplôt, musíme zmeniť prístup. Celoročná ochrana pred parazitmi, lepšia informovanosť
a opatrnosť verejnosti sú len začiatkom.

Prečítajte si, ako môže zmena klímy ovplyvniť vašich pacientov a ako možno čo najlepšie ochrániť ich zdravie.

stay ahead of new threats

SKÚSENOSTI Z PRAXE

„VETERINÁRNI LEKÁRI musia zohľadňovať riziká
NEKONTROLOVA NÉHO dovozu
na druhý riadok vývozu domácích
MILÁČIKOV. Ak niektorí
VETERINÁRNI LEKÁRI
tieto aktivity podporujú, je PRAVDEPODONÉ, že noví majitelia zvierat nebudú dostatočne dbať na riziká zavlečenia ochorení, ako je napr.
LEIŠMANIÓZA.“

DR. UTE MACKENSTEDT

(NEMECKO)

„V Poľsku sme zaznamenali zvýšenie počtu prípadov bartonelózy u mačiek. Prenášačmi týchto patogénov sú blchy. Nie je síce jasné, ako sa na tomto zvýšení podieľa klimatická zmena, počet prípadov tohto ochorenia však v každom prípade rastie.“

DR. ŁUKASZ ADASZEK

(POĽSKO)

„Zimy v rakúskych Alpách sú čoraz kratšie a snehovej pokrývky je oveľa menej než pred 20 rokmi. Vysoká zver
a ďalší potenciálni hostitelia parazitov majú v horách
k dispozícii viac potravy, za ktorou sa presúvajú do vyšších
NADMORSKÝCH výšok.
S nimi sa do vyšších polôh dostávajú aj parazity.“

DR. MICHAEL LESCHNIK

(RAKÚSKO)

„Klimatické zmeny majú vplyv na aktivitu kliešťov žijúcich
v našom podnebnom pásme. Vďaka miernejším zimám sú kliešte aktívne aj počas zimných mesiacov a pred začiatkom jari, čo zvyšuje riziko napadnutia domácich
MILÁČIKOV týmito parazitmi.“

DR.CHRISTINA STRUBE

(NEMECKO)

„Situácia v oblasti ochorení prenášaných vektormi sa v Českej republike v poslednom čase radikálne zmenila.
Kým v minulosti sme u nás
v podstate žiadne také choroby NEZAZNAMENVALI. v uplynulých desiatich rokoch sa v Českej republike pomerne bežne vyskytujú parazity Babesia canis, Leishmania, Thelazia
a ďalšie. To názorne dokazuje, že týchto parazitov u nás pribúda.“

DR. DAVID MODRÝ

(ČESKÁ REPUBLIKA)

„V súčasnosti sme svedkami toho, že niektoré druhy kliešťov sú aktívne už začiatkom roka. Zvyšujú sa počty kliešťov Ixodes ricinus a aj ich aktivita v zimnom období. Zároveň sme zaznamenali šírenie kliešťa Dermacentor reticulatus na celom území Nemecka.“

DR. UTE MACKENSTEDT

(NEMECKO)

tickit app

ČO JE TO ZA KLIEŠŤA?

Identifikujte jednotlivé druhy kliešťov a pomôžte vedcom monitorovať ich výskyt a aktivitu.